Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 02-02-2022
Deze verklaring geldt voor de website: www.vvvputten.nl


VVV Putten.nl, een initiatief van VVV Putten wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor iedereen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen:

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen hebben voor 2024 onze website getoetst op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Informeren organisatie: Medewerkers van VVV Putten snappen het belang van digitale toegankelijkheid en de wettelijke verplichtingen.
  • Training werknemers: In de komende 2 jaar krijgen de medewerkers trainingen om toegankelijke content voor de website te maken
  • Software/design: We zoeken samen met Insiders online naar een toegankelijk design. 

VVV Putten blijft ook met www.vvvputten.nl werken aan toegankelijkheid.

Op www.vvvputten.nl linken we naar andere websites, zoals naar die van stakeholders, (landelijke) partners, stichtingen etc. Niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. De informatie wordt zoveel mogelijk in korte teksten aangeboden. Pdf documenten proberen we zo weinig mogelijk te gebruiken. Op dit moment voldoen misschien nog niet al deze bestanden aan de richtlijnen

Problemen of klachten

Kom je toch een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via info@vvvputten.nl. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Wij zetten in op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website voor iedereen.